Szakértői munkák


ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA  |  ÉPÜLETSZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Öreg, vagy károsodott épületek szakszerű felújításának elengedhetetlen előzményei a komplex szemlélettel végzett épületdiagnosztikai vizsgálatok. E vizsgálatok - melyek során nagy jelentőséggel bír az ok-okozati viszonyok kivizsgálása - a problémák hosszú távú megoldását célozzák. Mindezek hiányában, a károsodások forrásának feltárása nélkül a hibaképek csak látszólag, vagy rövid időre szűnnek meg.

Cégünk 17 éves szakértői múlttal rendelkezik az épületszerkezeti szakértői vélemények, műemlékek és műemléki jellegű épületek átfogó épületdiagnosztikájának terén. A szakterület legkritikusabb témaköre az épületek nedvesedési problémáinak orvoslása; a hiányos vagy elavult alépítményi vízszigetelések, a fürdőszobák, valamint üzemi konyhák esetén tapasztalható károsodások szakszerű javítása. Azonban mindezek mellett számos esetben épületdiagnosztikai vizsgálat válhat szükségessé annak érdekében, hogy feltárjuk az épületek egyéb szerkezeti egységeit (tetőszerkezetek, vízelvezetési rendszerek, nyílászárók, homlokzati rendszerek stb.) érintő rendellenességek okait.

A gondos helyszíni szemlék során tapasztaltakat szükség esetén laborvizsgálati eredményekkel erősítjük meg, amelyek segítik a gazdaságos és leghatékonyabban alkalmazható technológiák kiválasztását a munkálatokhoz. Felújítások során előnyben részesítjük a teljes körű felújítási koncepciókat és azok egy ütemben történő megvalósulását, azonban szükség szerint javaslatot teszünk kötött sorrendben, de több lépcsőben végezhető - s így költségoptimalizált - felújítási tervekre.

Cégünk konstrukciós szemléletéből fakadóan a diagnosztikai vizsgálatokon alapuló felújítási javaslatokon túl akár teljes épületre kidolgozott, komplex szigetelési és műszaki felújítási tervet készítünk, a vízszigetelés vonalvezetési tervektől a részlettervekig.


Bejárási jegyzőkönyvek

helyszíni állapotok rögzítése

megoldandó problémakörök, hibajegyzék készítése

Egyszerű épületdiagnosztikai szakvélemények

helyszíni állapotok rögzítése

megoldandó problémakörök, hibajegyzék készítése

szükség szerint helyszíni mérések készítése

károsodások okozati viszonyainak vizsgálata, tönkremenetel folyamatának feltárása

felújítási módszer koncepcionális rögzítése

Teljes körű épületdiagnosztikai szakvélemények

helyszíni állapotok rögzítése

megoldandó problémakörök, hibajegyzék készítése

helyszíni mérések készítése

károsodások okozati viszonyainak vizsgálata, tönkremenetel folyamatának részletes feltárása

helyszíni mintavétel, laborvizsgálat és annak eredményeinek elemzése, konklúzió

felújítás lehetőségeinek részletes feltárása, tapasztalatok, helyszíni mérések és laborvizsgálati eredmények alapján

hatékony és költségoptimalizált alkalmazott technológiák javaslatai

Épületszigetelési koncepcióterv

teljes körű épületdiagnosztikai szakvélemény eredményei alapján készített koncepcióterv

utólagos vízszigetelési vonalvezetési síkok megállapítása, alkalmazott technológia szerint

utólagos hőszigetelési terv, szükség szerint mérnöki módszerek, helyszíni vizsgálatok bevonásával

Komplex épületszigetelési terv

teljes körű épületdiagnosztikai szakvélemény eredményei alapján készített alaprajzi és metszeti épületszigetelési terv

utólagos vízszigetelési vonalvezetési síkok megállapítása, alkalmazott technológia szerinti anyagspecifikációk készítése

utólagos hőszigetelési terv, szükség szerint mérnöki módszerek, helyszíni vizsgálatok bevonásával

anyagspecifikációval ellátott, kiviteli szintű utólagos szigetelési részlettervek készítése

Épületszakértői tevékenységünkképekben